Zarządzanie projektami i programami

Project Management

Wyzwania

Właściwe zarządzanie projektami w organizacji stanowi jeden z istotnych czynników sukcesu niemal wszystkich przedsiębiorstw. Mimo, że w bardzo wielu przypadkach projekty same w sobie nie są podstawową działalnością tych firm. Jednak są ważnym narzędziem rozwoju biznesu, gdyż dzięki projektom powstają np.: nowe produkty oraz inwestycje wspierające rozwój i rozszerzające działalność. Projekty pozwalają także poprawić rentowność prowadzonych przedsięwzięć.

 

Niestety w większości przypadków projekty mają tendencję do opóźnień, przekroczeń zakładanych wskaźników lub wręcz porażek. Jakie są główne czynniki wpływające na taki stan rzeczy? Najczęstsze przyczyny porażek projektów to:

 • Złe estymacje w fazie planowania projektu
 • Brak odpowiedniego nadzoru sponsora i komitetu sterującego
 • Źle lub zbyt ogólnie zdefiniowane cele projektu
 • Zmiany zakresu projektu w czasie jego trwania
 • Niewystarczające zasoby
 • Słaba komunikacja
 • Zbyt słabe zaangażowanie głównych interesariuszy i beneficjentów projektu
 • Zmiany w środowisku około projektowym
 • Zmiany strategii
 • Niewłaściwe zarządzanie i planowanie ryzyk projektowych
 • Brak zarządzania zmianą *

* źródło: na podstawie Insights and Trends: Current Portfolio, Programme, and Project Management Practices; 2012 PricewaterhouseCoopers

Nasza odpowiedź

BREMER Spk oferuje swoim Klientom usługę kompleksowego zarządzania ich projektami i programami. Nasi Kierownicy Projektów oprócz zarządzania projektem we wszystkich jego aspektach, udzielają także wsparcia sponsorom projektów. Proponują sprawdzone rozwiązania organizacyjne i zarządcze oraz dbają o właściwą komunikację projektową na każdym poziomie organizacji. Dzięki temu, że są managerami zewnętrznymi wobec firmy, której świadczą usługi, stanowią źródło obiektywnej i pełnej informacji o stanie projektu, ryzykach czy problemach.

Wartość dla klienta

Nasi konsultanci zapewniają właściwe podejście na każdym etapie projektu dostarczając odpowiedni zestaw narzędzi do właściwej estymacji kosztów i czasu trwania projektu, harmonogramowania oraz komunikacji projektowej. Doświadczenie i kompetencje, jakimi legitymują się nasi Kierownicy Projektów są gwarancją minimalizacji większości wyżej wymienionych przyczyn porażek projektów. Jeśli nawet nie mamy wpływu na określone czynniki ryzyka, to wyraźnie i jasno komunikujemy potencjalne zagrożenia, proponując jednocześnie sposoby ich minimalizacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 BREMER

Realizacja Lemon IT