Uruchamianie Projektów i Programów

Project Management

Wyzwania

Błędy popełnione podczas inicjowania i planowania projektu mają tę cechę, że kosztują projekt i organizację podwójnie. Nieprawdziwe założenia, zbyt ogólne wymagania, nieprecyzyjnie postawione cele czy oparcie się na przypuszczeniach często powoduje, że późniejsza realizacja projektu napotyka szereg problemów i barier. Nierzadko wymagających cofnięcia się i wykonania części lub całości projektu od nowa. Nie dość, że w ten sposób traci się cenny czas, to jeszcze marnowane są środki finansowe i zasoby.

Nasza odpowiedź

Dlatego proponujemy naszym Klientom usługę polegającą na profesjonalnym uruchomieniu projektu. Nasi doświadczeni Konsultanci zapewnią właściwe podejście, narzędzia oraz krytyczne spojrzenie na założenia projektu. Zadbamy o wszystkie aspekty projektu, między innymi o:

 • definicję celów i miar ich osiągnięcia,
 • zebranie, analizę i uspójnienie oczekiwań sponsora i kluczowych interesariuszy wobec projektu,
 • wypracowanie koncepcji osiągnięcia celów,
 • powołanie struktur projektowych i zespołu oraz ustanowienie governance projektu,
 • zebranie, analizę i zaplanowanie mitygacji ryzyk,
 • kompletny i precyzyjny zakres projektu, jego dekompozycję na zadania (WBS) i ich zaplanowanie (harmonogram),
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dalszej realizacji projektu (m.in. harmonogram, budżet, zakres, rejestr ryzyk).

Wartość dla klienta

Prócz oczywistych korzyści takich jak tańszy i szybciej zrealizowany projekt, nasi klienci zyskują także:

 • możliwość szkolenia własnych pracowników poprzez uczestnictwo w procesie inicjacji i planowania projektu,
 • obniżenie ryzyka nie powodzenia projektu,
 • niezależne i obiektywne podejście do projektu zapewniające rzetelne informowanie o problemach i ryzykach,
 • konstruktywnie krytyczne podejście do celów oraz podejście "out of the box thinking".

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 BREMER

Realizacja Lemon IT