Tworzenie i organizacja biur zarządzania projektami

Management Consulting

Wyzwania

Biuro projektów oznacza często diametralnie różne rzeczy dla różnych ludzi w organizacji. Jednego wszyscy są pewni, że jest to coś, co ma poprawić ogólny bałagan związany z zarządzaniem projektami.W. Casey i W. Peck

Właściwie zdefiniowana rola PMO w organizacji, cele i zadania, integracja z innymi departamentami oraz spójne procesy, są jednym z kluczowych czynników sukcesu wszelkich inicjatyw i projektów. Efektywne wykorzystanie potencjału firmy zależy od właściwego planowania i realizacji projektów. Brak PMO lub jego słaba organizacja ciążą zamiast pomagać, wprowadzając chaos i powodując konflikty.

Nasza odpowiedź

Oferujemy naszym klientom usługi doradztwa w zakresie tworzenia od podstaw biur zarządzania projektami (PMO) lub ich reorganizację, tak, aby jak najefektywniej wspierały one strategiczne cele naszych klientów. W ramach usługi obejmujemy wszystkie aspekty działalności PMO: procesy i procedury wewnętrzna, metodykę prowadzenia projektów, narzędzia dla PM'ów oraz dostosowanie procesów zewnętrznych. Zależnie od skali i potrzeb klienta dostosowujemy zakres usługi i cenę.

Wartość dla klienta

Sprawne PMO to gwarancja właściwego planowania, efektywnej konsumpcji zasobów organizacji oraz rzetelna informacja zarządcza. Jednak przede wszystkim to oszczędności płynące z wyższej efektywności i transparentnego rozliczania inicjatyw i projektów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 BREMER

Realizacja Lemon IT