Ubezpieczenia

Branże

Tradycyjnie branża ubezpieczeniowa opiera się na silnej organizacji projektowej. Przeważnie scentralizowanej, jako zespół kierowników projektów z Kierownikiem PMO na czele. Kierownik PMO jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie portfelem projektów, planowanie, priorytetyzację oraz synchronizację ze strategią organizacji. Silna pozycja PMO wynika z kluczowej roli systemów informatycznych w ubezpieczeniach. Wdrażanie nowych produktów zazwyczaj wymaga zmian w podstawowych aplikacjach ubezpieczyciela, co realizowane jest w trybie projektu. Występujące projekty są różnej natury, skali.

Firma BREMER od początków swojej działalności jest ściśle związana z rynkiem ubezpieczeń. Przeprowadziliśmy szereg projektów dla takich firm jak AXA, Nationale Nederlanden, Prudential i innych. Pomagaliśmy naszym klientom w zarządzaniu kluczo- wymi projektami, wdrożeniu produktów ubezpieczeniowych, organizacji biur zarządzania projektami, audycie czy operacjonalizacji strategii.

 

Nasze doświadczenie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 BREMER

Realizacja Lemon IT