Mapowanie i optymalizacja procesów

Management Consulting

Wyzwania

Świadomość nieefektywnego wykorzystania zasobów jest dość powszechna w większości przedsiębiorstw, jednak największą trudność sprawia ustalenie jego przyczyn. Dotarcie do źródła nieefektywności często wymaga nieszablonowego podejścia, spojrzenia z dystansu oraz precyzyjnych pomiarów.

Nasza odpowiedź

Nasi konsultanci korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy branżowej są w stanie szybko i skutecznie zoptymalizować procesy w Państwa organizacji. W ramach optymalizacji przeprowadzamy kilka etapów prac, których celem jest:

  • przygotowanie lub aktualizacja map procesów "AS IS",
  • analiza procesu i wskazanie miejsc nieoptymalności,
  • przygotowanie zmian optymalizacyjnych wraz z aktualizacją map do stanu "TO BE",
  • wdrożenie zmian i ich monitoring,
  • ewentualny "fine tuning" zoptymalizowanych procesów,
  • ustalenie procedur kontroli działania procesu.

Wartość dla klienta

Wdrażanie zmian w procesach, a w szczególności ich optymalizacja to zagadnienia trudne i przysparzające organizacjom wielu problemów. Obawa pracowników przed zmianami bardzo często doprowadza do zablokowania zmian lub ich wypaczenia, co w efekcie powoduje zmniejszenie efektywności optymalizacji lub jej całkowity brak. Nasze usługi gwarantują Państwu bezstronne i obiektywne podejście do zagadnienia optymalizacji skupione na celu, jakim jest maksymalizacja efektywności.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 BREMER

Realizacja Lemon IT