Ratowanie projektów zagrożonych

Project Management

Wyzwanie

Według różnych źródeł, średnio 30% - 40% projektów nie realizuje swoich celów w całości lub w części. Około 70% organizacji doświadczyło, co najmniej jednego nieudanego projektu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wreszcie tylko około 40% projektów kończy się o czasie, w budżecie i wypełnia wszystkie cele jakościowe.*

* źródło: http://calleam.com/WTPF/?page_id=1445

Nasza odpowiedź

Jedną z ważniejszych usług, jakie oferuje BREMER Spk. jest Ratowanie Projektów. Pomagamy naszym Klientom w naprawie ich projektów nawet w najtrudniejszych przypadkach. Ponieważ każdy projekt jest specyficzny i szczególny, to nie ma jednej uniwersalnej metody naprawy, jaką stosujemy.

 

Przyjmując jednak pewne uogólnienie, typowe ratowanie projektu obejmuje następujące kroki:

  • Audyt projektu obejmujący: wywiady z kluczowymi interesariuszami projektu oraz członkami zespołu projektowego, weryfikację kompletności dokumentacji projektowej, zgodność realizacji pro- jektu z przyjętą metodyką, zgodność komunikowanego stanu projektu z jego stanem faktycznym, kompletność zakresu projektu vs. oczekiwania oraz wiele innych aspektów.
  • Przygotowanie raportu z wnioskami z audytu, rekomendacjami zmian w organizacji projektu, sposobie jego realizacji, czy zmianami zakresu lub inne rekomendacje zależne od problemów znalezionych podczas audytu.
  • Wdrożenie rekomendacji, które może polegać na wsparciu obecnego Project Managera projektu lub jego zastąpieniu przez naszego konsultanta. W zależności od zakresu rekomendowanych zmian i wielkości projektu, faza ta może zająć od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.
  • Ostatnim etapem jest przekazanie zdrowego projektu do dalszej realizacji lub jego dokończenie przez naszego konsultanta.

Wartość dla klienta

Każdemu Klientowi zainteresowanemu współpracą oferujemy BEZPŁATNIE wstępny, jednodniowy audyt projektu.

 

W zależności od skali projektu, jego naprawa może być realizowana przez jednego konsultanta lub zespół kilku osób i może trwać od kilku tygodni nawet do roku. Każdy przypadek ratowania projektu jest przez nas traktowany indywidualnie. Klient otrzymuje na etapie oferty oraz realizacji pełną informację, w jaki sposób będziemy przeprowadzać naprawę, a także szacunkowy przewidywany czas jej trwania.

 

W ramach Ratowania Projektów wspieramy Klientów również w wielu kwestiach około projektowych takich jak: renegocjacje umów z dostawcami, mediacje z dostawcami, audyty umów z dostawcami, reorganizacja biur projektowych, reorganizacja zarządzania portfelem projektów w organizacji, czy modyfikacja zasad zarządzania zasobami na poziomie całego portfela projektów.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 BREMER

Realizacja Lemon IT